HTML

Gondolati munkafázis

Még nem meggondolt, de már nem meg-nem-gondolt gondolatok. Meggondolás alatt lévők. A téma szabad. Végső válasz nincs.

Friss topikok

  • tesz-vesz: www.youtube.com/watch?v=-EE0k75qlaI&feature=fvsr (2010.05.08. 07:59) A keresztény politikáról
  • tesz-vesz: a magyar csakbizonyos pártok mentén teszi le a voksát mert csak bizonyos pártok képesek képviseln... (2010.05.08. 07:59) Magyar vagyok
  • tesz-vesz: ejha és mikorra várható a felépülés? (2010.05.08. 07:52) Ami nem változik

A keresztény politikáról

2010.02.16. 12:30 :: Salsa

Pro Béla: A magukat kereszténynek nevező pártok és politikusaik hülyék, el vannak tévedve.

Kontra Lajos: Nem hülyék azok, csak keresztények, és ez alapján politizálnak.

Pro Béla: Ez marhaság, a kereszténységből nem következik semmi politikai dolog.

Kontra Lajos: Dehogynem, pl a keresztények által bűnnek tartott dolgok tiltása, de minimum az, hogy könnyű legyen az országban kereszténynek lenni.

Pro Béla: De miért kellene tiltania a bűnöket az államnak? Attól senki nem lesz jobb keresztény, hogy azért nem vétkezik, mert fél a rendőrségtől. Attól sem, hogy –mint régen- kötelező keresztényként viselkedni, vasárnapi misére járni, egyházadót fizetni és hasonlók. Aquinói Szent Tamás is megírta az „Előadások a tízparancsolatról”-ban, hogy a zsidó és a keresztény vallás közt az a fő morális különbség, hogy míg a zsidó vallás csak a kezet tartja vissza, addig a kereszténység a lelket is: ha valaki szívesen vétkezne, de valami miatt mégsem teszi, vagy teheti, az ugyanúgy bűnös, hiszen Isten látja a lelkét és tudja, hogy az illető vágyja a bűnt. Azt most tegyük félre, hogy Tamásnak igaza volt-e a judaizmussal kapcsolatban, mert az viszont biztosan igaz, hogy a különbségtétel ugyanez lesz, ha a kereszténységet az állammal állítjuk szembe: utóbbi tényleg csak a kezet tartja vissza és nem is ambicionálja, hogy a lelket is visszatartsa.

Kontra Lajos: Már hogyne ambicionálná? Mi van az ideológiai neveléssel?

Pro Béla: Az a diktatúrák mániája. Ráadásul a jelek szerint nem nagyon működik, legalábbis nem lettünk tele kommunistákkal, hiába próbálták negyven éven át azzá nevelni az embereket.

Kontra Lajos: Szerintem meg igenis tele lettünk kommunistákkal, csak a komcsik szándéka ellenére a nép elkezdte utálni ezt a szót, így magát soha nem nevezné annak, pedig a többség igenis egy valamelyest mégiscsak kommunista ábrándod kerget, hogy ti. van ingyenebéd. Meg egyébként is, a diktatúra is állam, és egy liberális fékek nélküli demokráciában is simán lehetne ideológiai nevelést alkalmazni.

Pro Béla: Jó, akkor fogalmazzunk úgy, hogy az ideológiai nevelés egy tévszerep, az államnak nincs dolga polgárainak gondolataival, és nem csak azért, mert a liberális minimum ezt diktálná, hanem elsősorban azért, mert nincs olyan eszköze, amivel az emberek fejébe láthatna. A keresztény Istennek van, hisz ő mindent lát, de egy állami szerv soha nem lesz képes erre.

Kontra Lajos: A tudomány fejlődésével akár képes is lehet rá, de jó, ne játszunk sci-fi-t és fogadjuk el, hogy közvetlenül nem láthat bele a fejünkbe az állam. Viszont közvetve miért ne láthatna bele? Az emberek viselkedéséből igenis lehet következtetni arra, hogy mit gondolnak a világról. A populista politikusok mindig azon vannak, hogy az emberek viselkedéséből, reakcióiból, közvélemény-kutatásokból és hasonlókból kitalálják ezt, és aztán eszerint ígérgessenek nekik a kampányban. Ráadásul egy teljesen normális liberális demokráciában is szeretne az állam a fejünkbe látni, sőt bele is akar nyúlni, amikor pl a felmérések azt mutatják, hogy aggályos mértékű az intolerancia, akkor mindenféle kampányokat indítanak ez ellen, meg be akarják vezetni, hogy az oktatásban legyenek olyan órák, amelyek egymás elfogadására nevelnek. Ezek alapján miért is ne gondolhatná egy keresztény ember, hogy az államnak igenis lehetnek (demokratikus és diktatórikus) eszközei arra, hogy az embereket kereszténnyé nevelje. A kereszténység pedig köztudottan térítő vallás, a szeretet egyetemes eszméjéből és az Isten iránti jámborságból egyaránt következik, hogy minél több embert kell kereszténnyé tenni.

Pro Béla: Ez így elfogadható magyarázat lenne, ha tényleg ezt akarnák elérni. Csakhogy van egy kis bökkenő: a magukat kereszténynek nevező pártok és politikusaik a legritkább esetben vállalják be, hogy meg akarják szüntetni a szekuláris államot és egy világnézeti, államvallással rendelkező, klerikális államot szeretnének helyette. A modern Európában (és nálunk is) az ilyen pártok nyíltan vállalják, hogy elfogadják a liberális demokráciát, a vallásszabadságot, az állam és az egyház szétválasztását. Rendszerint hagyományokat, keresztény értékeket neveznek meg, mint kultúránk alapjait, ezek és a vallásos emberek védelmére hivatkoznak, ha valaki a létjogosultságukat firtatja. Márpedig keresztény emberekről nem szép dolog hazugságot feltételezni, főleg nem ilyen kardinális kérdésben, szóval továbbra is áll, amit mondtam: tévúton járnak, hiszen ami képviselhető lenne keresztény alapon, azt nem képviselik, amit meg képviselnek, az meg egyszerűen marhaság.

Ráadásul Isten nem is várja el tőlük, mint keresztény emberektől, hogy politizáljanak. A Bibliából inkább ennek ellenkezőjét lehet kiolvasni. Add meg a császárnak (vagyis az államnak), ami a császáré (vagyis az államé), és Istennek, ami Istené! Ez a mondat nem csak az állam és az egyház szétválasztásáról szól, hanem egyrészt rámutat a korábban már tárgyalt különbségre az állam és a kereszténység elvárásai közt, és azt is mondja, hogy keresztény szempontból irreleváns, hogy milyen rendszer van. Ha ez így van, akkor éppenséggel érthetetlen, hogy mi visz rá keresztény embereket, hogy mégis ezzel foglalkozzanak.

Kontra Lajos: Istennek talán irreleváns, hogy valaki úgy keresztény, hogy ettől borzasztóan megnehezedik a földi élete (pl egy keresztény-ellenes rendszerben, ahol templomokat rombolnak és hasonlók), vagy pedig úgy, hogy talán még könnyebb is lesz neki az élet (egy keresztény-fundamentalista rendszerben), de ettől még nem kéne elítélni olyan embereket, akik könnyebbé akarják tenni a hívők életét. Ráadásul a nyugati kultúra ténylegesen keresztény alapokon nyugszik, szóval ha valaki ezt védi, akkor a civilizációnkat védi.

Pro Béla: Mintha már el is kanyarodtunk attól, hogy a keresztény politika keresztény voltát vizsgáljuk! Hisz ami Isten szemében irreleváns, az egy keresztény szemében is az kell legyen, vagyis a keresztények életét könnyebbé tenni ugyan gáláns cselekedet, de Isten szemében nem keresztényibb, mint nem azzá tenni. Az európai kultúrát meg most hagyjuk is, mert ezzel az erővel az Ógörög Filozófusok Pártjának is lenne létjogosultsága, ráadásul ha a kultúrát akarják védeni, akkor miért hívják magukat kereszténynek és miért nem „Kultúravédők”-nek? Azt se feledd: a liberalizmus, sőt a szocializmus is az európai kultúra része, terméke, vívmánya: így az ezen eszméket hirdető, ilyen értékeket védő pártok is az európai kultúrát védik: vagyis ez alapján nem különböznének lényegesen a keresztény pártoktól (csak mondjuk úgy, hogy kultúránk egy-egy szeletét, jobban fogalmazva: aspektusát védik külön-külön). Ha már ott tartunk, hogy a kulturális értékvédelem a feladat, akkor mitől más egy keresztény párt, mint egy sima konzervatív párt, és legfőképp miért épp párt, miért nem civil szervezet? Azok szoktak kulturális értékeket védeni.

Kontra Lajos: Jó, akkor kultúra egyelőre félrerakva, de azért engedjük meg magunknak, hogy alkalom adtán még visszatérjünk rá. Ha meg ennyi mindent mondasz, könnyen szétfolyik a vita, zavaró lehet, hogy két gondolatmenet is vitatva van egyszerre, és könnyen válasz nélkül marad egy-egy felvetés.

És ne keverd össze a dolgokat: attól, hogy Isten szemében egy keresztény ember megítélésekor esetleg irreleváns, hogy mennyire segítette őt a politika abban, hogy keresztény módon éljen, szóval attól még igenis érdekes egy másik keresztény ember megítélésekor, hogy lehetősége szerint mennyit tett a többi ember lelki üdvéért.

Pro Béla: Vagyis a keresztény politikus ténykedése nem azon keresztény emberek üdvének esélyét javítja, akik így-is, úgy-is keresztényi módon élnek, hanem elsősorban a sajátját? Nem zsákutca ez? Ha valaki mások lelki üdvéért akar tenni, akkor nem inkább papnak kéne mennie?

Kontra Lajos: Tudja fene. Lehet, hogy tényleg nem ezen az úton kellett volna megpróbálni megérteni a keresztény politikát.

Pro Béla: Vagy inkább a keresztény politika egy jókora tévedés, mint ahogy mondtam.

Kontra Lajos: Én azért nem zárnék be minden ajtót…

Pro Béla: Miért? Azt mondtuk, hogy annak lenne valami értelme, ha egy klerikális, térítő államot akarnának bevezetni, de azt nem akarnak. Elfogadják a vallás- és szólásszabadságot, a szekuláris államot. Megjegyzem, nagyon helyesen: hiszen ahol kötelező kereszténynek lenni, ott nem kunszt azzá válni, ott kisebb a kísértés a bűnre (hiszen társadalmi megvetés, és állami büntetés az eredménye), viszont nem tudjuk, hogy hány valódi keresztény is van, és mennyi olyan, akinek csak a kezét fogja vissza a rendszer. Másrészt: a kereszténység egy fontos alapvetése az ítélkezés tilalma: vagyis még a klerikális állam is hülyeség lenne, hiszen az ítélkezés (törvényhozás és annak betartatása) elég fontos állami feladat. Sőt: ez alapján nem lehet keresztény egyetlen bíró sem!

Kontra Lajos: Az a dolog az erkölcsi ítéletekre vonatkozik, egy bíró ítélkezése annyiban áll, hogy megvizsgálja: az állam hatályos jogszabályai az aktuális bizonyítékokkal együtt logikailag kikényszerítik-e az ítéletet. Ez nem az ő személyes erkölcsi ítélkezése mások felett, hanem egy –roppant felelősségteljes- munka.

Pro Béla: Jó, legyen. Akkor sincs semmi szükség arra, hogy a keresztény értékek világi törvényekbe legyenek iktatva. Ez még csak nem is védi jobban a keresztényeket, mintha nem lennének: a világi törvény ugyanis nem ad hozzá semmit Isten törvényeihez.

Kontra Lajos: Nem is mondják, hogy legyenek törvénybe iktatva. Mindössze arról beszélnek, hogy a törvények a keresztény értékek szellemében fogantassanak: a szeretet, az egymásról való gondoskodás, a házasság szentsége, az élet szentsége és a többi. Szóval, hogy az állam gondoskodjon az elesettekről, ne lehessen melegházasság, meg abortusz és a többi hasonló.

Pro Béla: Ez most ugyanaz még egyszer: ha nem lehet melegházasság, mert a kereszténység szerint a házasság egy férfi és egy nő aktusa, akkor keresztény törvényt hoztunk. A keresztény szellemben fogant törvények per definitionem keresztény törvények: nem lehet egyszerre azt is mondani, hogy nem akarjuk a kereszténység szabályait világi törvénybe iktatni, és azt is, hogy azt viszont akarjuk, hogy a törvények keresztény szellemben fogantassanak. Ráadásul a házasság már amúgy sem keresztény szellemben van szabályozva, hiszen el lehet úgy válni, hogy azt pl a Katolikus Egyház ne ismerje el.

Kontra Lajos: Mennem kell, máskor folytatjuk.

Pro Béla: Egyszóval megfutamodsz. Győztem.

Kontra Lajos: Egy frászt! Tényleg mennem kell. Erre a kérdésre pedig még visszatérünk, de az elméleti vitán kívül is van élet. Sőt, ott kezdődik igazán!

 

8 komment

Címkék: politika filozófia pro és kontra keresztény politika

A bejegyzés trackback címe:

https://gondolatimunkafazis.blog.hu/api/trackback/id/tr991762927

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

laposmacska2 2010.02.26. 20:24:42

Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy Isten nem tud téged használni, akkor emlékezz erre:

Noé részeges volt
Ábrahám túl öreg volt
Izsák egy álmodozó volt
Jákob hazudozott
Lea csúnya volt
Józsefet rászedték
Mózes beszédhibás volt
Gedeon félős volt
Sámsonnak hosszú haja volt és futott a nők után
Ráháb prostituált volt
Jeremiás és Timóteus túl fiatalok voltak
Dávidnak viszonya volt és ráadásul gyilkos is volt
Éliás öngyilkos hajlamú volt
Izajás pucéran prédikált
Jónás menekült Isten elől
Noémi özvegy volt
Jób csődbe jutott
Keresztelő János bogarakat evett
Péter megtagadta Krisztust
Az apostolok elaludtak ima közben
Márta mindenen aggodalmaskodott
A szamáriai asszony elvált, nem is egyszer
Zakeus túl alacsony volt
Pál túl aggályoskodó volt
Timóteusnak daganata volt
ÉS Lázár halott volt!

Szóval nincs több kifogás! Isten ki tudja használni a benned rejlő lehetőségeket. Egyébként pedig nem te vagy az üzenet, hanem te csak a hírnök vagy!
Isten áldjon meg! Add tovább ezt az üzenetet ha akarod! Nem fog szerencsét hozni! Ha kitörlöd az is rendben van, mert Isten szeretete nem ezen múlik!

Salsa · http://gondolatimunkafazis.blog.hu/ 2010.03.09. 18:27:36

@cyrus01: gratulálok a releváns hozzászóláshoz! akkor elmagyarázom: ez itt egy hozzászólási lehetőség. egyszerű etimológia: hozzá+szólás, tudniillik a témához, a bejegyzéshez. nem az a neve, hogy "üzenőfel", "ingyen reklámfelület" vagy "Hyde Park Corner".

Avatar 2010.03.10. 16:40:34

@laposmacska2: Akkor legközelebb, mikor a magukat kereszténynek nevezők köveket dobálnak melegek, prostik, drogosok, hazudozók (politikusok), beszédhibások (politikusok), pucérkodók, gyilkosok stb felé, állj eléjük és hirdesd nekik, hogy milyen az igazi keresztény szeretet, csak aztán nehogy neked is jusson belőle...

Solymosi Eszter Tiszaeszlár 2010.03.18. 18:42:38

@Avatar: a melegek csak ne parádézzanak a belvárosban

Solymosi Eszter Tiszaeszlár 2010.03.21. 13:15:22

ez az ország keresztény akinek nem tetszik irány palesztina amit most izraelnek gunyolnak